Καλώς ήλθατε στη Mercator!

Sage SalesLogix   Η Mercator είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρίας Sage Software στηv Ελλάδα, κατασκευαστή του προγράμματος SalesLogix, της κορυφαίας λύσης στον χώρο των συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) διεθνώς και κατασκευαστή του προγράμματος ACT!, του καλύτερου προγράμματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για ιδιώτες και μικρές εταιρίες διεθνώς.

Λογότυπο SalesLogix AutoSalesLogix AUTO
   Η Mercator έχει αναπτύξει μια κάθετη CRM λύση για τον χώρο των εταιριών εμπορίας αυτοκινήτων με το όνομα SalesLogix Auto την μοναδική λύση που καλύπτει όλες τις ανάγκες Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων των εταιριών αυτών στην Ελλάδα.

Oracle   Η Mercator, μέλος του Oracle PartnerNetwork, έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την Oracle για την παροχή λύσεων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI) με πολυετή και επιτυχή εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων ανάλυσης στοιχείων και reporting, που εξυπηρετούν ολόκληρη την εταιρία.

ESRI   Η Mercator προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS-Geographic Information Systems). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ESRI, ακριβείς χάρτες και κοινωνικό-οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα, η Mercator προσφέρει λύσεις διαχείρισης γεωγραφικών στοιχείων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

HiT Software   Η Mercator διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα προγράμματα της HiT Software, που ανήκει στον όμιλο BackOffice Associates. Η HIT Software είναι μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στην  τεχνολογία της Καταγραφής Αλλαγών (Change Data Capture) και των λύσεων Συστημάτων Ολοκλήρωσης δεδομένων για ένα μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων. Τα προϊόντα της HiT Software's βασίζονται στα πλέον αποδεκτά πρότυπα σχεδιασμού λογισμικού και δίνουν πρόσβαση στα κρίσιμα δεδομένα μιας εταιρίας, βελτιώνουν δραματικά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και προσφέρουν ενιαία πλατφόρμα πρόσβασης στα εταιρικά δεδομένα χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερου προγραμματισμού. Τα προϊόντα της HiT Software προσφέρουν τη δυνατότητα της προβολής εξομοιωμένων στοιχείων (replication ) σε πραγματικό χρόνο, αμφίδρομα μεταξύ των κυριωτερων βάσεων δεδομένων; προσφέρουν δυνατότητα σμφίδρομης μετατροπής στοιχείων σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στο πρότυπο XML και τις πιο σημαντικές βάσεις δεδομένων και συνδέουν εφαρμογές με βάσεις IBM DB2 μέσω τεχνολογίας .NET, OLE DB, ODBC και JDBC.

QGate   Η εταιρία QGate Software έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις για την διάθεση λύσεων διαχείρισης πελατών και αυτοματοποίησης πωλήσεων που βοηθούν τις εταιρίες να πετύχουν τους στόχους τους. Τα προϊόντα της  QGate's στηρίζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη στους τομείς της διαχείρισης των διαδικασιών στην εξυπηρέτηση των πελατών, του marketing και των πωλήσεων. Κυριώτερο προϊόν της, το Intelli-CTI, ένα προϊόν που συνδέει το τηλεφωνικό κέντρο με το SalesLogix ή το Microsoft Dynnamics CRM, αυτοματοποιώντας τις τηλεφωνικές διαδικασίες, αλλά και την διαχείριση των τηλεφωνημάτων μέσα από τις παραπάνω CRM εφαρμογές.


 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Πληροφορίες προϊόντος

Το SalesLogix είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων τελευταίας γενιάς που ενσωματώνεται εύκολα στην υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή της εταιρίας. Περισσότερα…

 Προφίλ πελάτη

MERCEDES BENZ HELLAS: Η Μercator έχει υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη λύση CRM για την εταιρία, που βασίζεται στην πλατφόρμα SalesLogix. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Σελίδα Προϊόντων

 Sage SalesLogix
 ACT! by Sage
 Oracle Business Solutions
 ESRI GIS
 HiT Software
 QGate