Γεωγραφική Επεξεργασία Πληροφοριών - GIS

Ο όρος "Αγορά" είναι κυρίως γεωγραφικός. Το 70% - 80% των πληροφοριών που διαχειρίζεται το τμήμα Πωλήσεων & Marketing περιέχουν γεωγραφικές διαστάσεις.

   Η Mercator προσφέρει προηγμένα συστήματα & υπηρεσίες Γεωγραφικής Επεξεργασίας Πληροφοριών, που βασίζονται σε κορυφαία τεχνολογία και είναι προσαρμοσμένα πάντοτε στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πελάτη.

Λογότυπο ArcGIS Χρησιμοποιώντας μοντέρνα εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών της ESRI όπως το ArcView, ArcInfo, ArcIms κά, η Mercator προσφέρει λύσεις για :

  • Αναλύσεις αγοράς & γεω-δημογραφικών στοιχείων
  • Προσδιορισμό θέσης για την επέκταση του δικτύου πώλησης / εξυπηρέτησης
  • Σχεδιασμό ζωνών πωλήσεων, διανομής, έλεγχου & διοίκησης
  • Αναλύσεις αποδοτικότητας πωλήσεων
  • Αναλύσεις ανταγωνισμού…

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές :

 Ακριβείς ψηφιακοί χάρτες για όλη την Ελλάδα.

 Δημογραφικά & Κοινωνικο-Οικονομικά Στοιχεία για την Ελλάδα & την Ευρώπη.

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ειδικών Εφαρμογών.


 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Δείτε επίσης,

CARREFOUR: Η Mercator ανέλαβε την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής θέσης καταστημάτων της Carrefour στην Ελλάδα, παρέχοντας ψηφιακούς χάρτες σε συνδυασμό με στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Προϊόντα - SalesLogix
 Προϊόντα - ACT!
 Προϊόντα - Συστήματα Oracle
 Προϊόντα - HiT Software
 Προϊόντα - QGate Software
 Oμαλοποίηση Βάσεων Δεδομένων
 Υπηρεσίες

 ESRI GIS