Γεωγραφική Επεξεργασία Πληροφοριών - GIS

Ακριβείς Ψηφιακοί Χάρτες για απαιτητικές εφαρμογές

   Η Mercator διαθέτει ένα πλούσιο σετ ψηφιακών χαρτών που καλύπτουν όλη την Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαθέτουμε υπεραστικούς ψηφιακούς χάρτες σε :

  • Επίπεδο Δήμων - Κοινοτήτων
  • Επίπεδο Ταχυδρομικού κωδικού
  • Επίπεδο Νομού

και αστικούς χάρτες :

  • σε επίπεδο δρόμου
  • επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου

Μερικοί σημαντικοί χάρτες είναι : 

Χάρτης Περιγραφή
Οδικό δίκτυο Λεκανοπεδίου Kαλύπτει το Λεκανοπέδιο της Αθήνας (>70 Δήμοι) και απεικονίζει όλο το οδικό δίκτυο (ονόματα δρόμων, αριθμήσεις οδών, όρια Ταχυδρομικών κωδικών, σημεία ενδιαφέροντος κλπ).
Οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης Περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως παραπάνω αλλά για την αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Οδικό δίκτυο πόλεων της Ελλάδας Παρόμοια πληροφόρηση όπως παραπάνω αλλά για τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδας.
Ταχυδρομικοί Κωδικοί Ελλάδος Καλύπτει αστικές και υπεραστικές περιοχές.
Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος Καλύπτει τα όρια των Δήμων & Κοινοτήτων και την κεντρική πόλη. Στον ίδιο χάρτη περιλαμβάνονται και τα όρια των νομών της Ελλάδος.
Υπεραστικό οδικού δικτύου Ελλάδας Χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα (layers) δικτύου, το Εθνικό, το Πρωτεύον, το Δευτερεύον και το Αγροτικό.

Η Mercator διαθέτει επίσης και σημειακές γεωγραφικές βάσεις δεδομένων :

Το Δίκτυο των Τραπεζικών Καταστημάτων, που περιλαμβάνει και την επωνυμία κάθε καταστήματος, το τηλέφωνο κά.

Το Δίκτυο των Σούπερ Μαρκετ, με επωνυμία καταστήματος, όνομα Αλυσίδας, πλήθος ταμείων, δυνατότητα parking κά.

Η Mercator μπορεί ακόμη να κατασκευάσει ειδικούς ψηφιακούς χάρτες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. Για να λάβετε τον πλήρη κατάλογο των δεδομένων που είναι διαθέσιμα, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας…

Ρεαλιστική Απεικόνιση του πραγματικού Χώρου

   Μελετώντας τους παρακάτω χάρτες, μπορείτε να κατανοήσετε πως οι υπηρεσίες και τα Γεωγραφικά προϊόντα της Mercator μπορούν να βοηθήσουν την εταιρία σας :

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα παραπάνω δείγματα χαρτών στον δίσκο σας και να τους εκτυπώσετε.


Κορυφή 

 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Δείτε επίσης,

CARREFOUR: Η Mercator ανέλαβε την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής θέσης καταστημάτων της Carrefour στην Ελλάδα, παρέχοντας ψηφιακούς χάρτες σε συνδυασμό με στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Δείγμα Χάρτη 1
 Δείγμα Χάρτη 2
 Δείγμα Χάρτη 3

 Προϊόντα - GIS