Γεωγραφική Επεξεργασία Πληροφοριών - GIS

Ένα πλήρες σετ Κοινωνικο-Οικονομικών Δεδομένων

   Η Mercator προσφέρει ένα πλήρες σετ δημογραφικών και Κοινονικο-Οικονομικών δεδομένων, που εμπλουτίζουν τους ψηφιακούς χάρτες και δίνουν την δυνατότητα ανάλυσης και λήψης αποφάσεων.

   Ο χρήστης μπορεί να διασυνδέσει αυτόματα τις εσωτερικές του βάσεις (δίκτυο καταστημάτων) με τους αντίστοιχους ψηφιακούς χάρτες χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία γεωκωδικοποίησης.

   Συσχετίζοντας, συγκρίνοντας, ανάγοντας τα εσωτερικά δεδομένα, με τα (αντικειμενικά) δεδομένα της αγοράς, ο χρήστης μπορεί να μετατρέψει τους χάρτες σε χρήσιμη πληροφόρηση.

Οι βάσεις δεδομένων που διατίθενται περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες :

  • Πληθυσμός
  • Πληθυσμιακές ομάδες ανά φύλλο, ηλικιακή ομάδα κά.
  • Νοικοκυριά, Μέλη Νοικοκυριών κά.
  • Στοιχεία απασχόλησης ανά κατηγορία και επάγγελμα
  • Μόρφωση
  • Στοιχεία κτιρίων
  • Βιομηχανική δραστηριότητα κατά κλάδο δραστηριότητας
  • Κυκλοφορούντα αυτοκίνητα ανά τύπο και ηλικία
  • Αγροτική Παραγωγή
  • Τραπεζικές Καταθέσεις κά

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας…

 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Δείτε επίσης,

CARREFOUR: Η Mercator ανέλαβε την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής θέσης καταστημάτων της Carrefour στην Ελλάδα, παρέχοντας ψηφιακούς χάρτες σε συνδυασμό με στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Προϊόντα - GIS