Γεωγραφική Επεξεργασία Πληροφοριών - GIS

Υπηρεσίες

   Για την γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης του πελάτη, η Mercator προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες :

Εκπαίδευση
   Η Mercator προσφέρει τυποποιημένους κύκλους εκπαίδευσης, αλλά και εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του Πελάτη.

Τηλεφωνική Υποστήριξη
   Ειδικά εκπαιδευμένοι Μηχανικοί υποστήριξης της Mercator προσφέρουν τηλεφωνική υποστήριξη σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Υποστήριξη στο χώρο του πελάτη
   Κατόπιν αιτήματος του πελάτη μηχανικοί της Mercator μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Ανάπτυξη Ειδικών Εφαρμογών
   Η Mercator μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Γεωγραφικής Επεξεργασίας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Πελάτη.

Γεωκωδικοποίηση
   Η Mercator μπορεί να αναλάβει την διασύνδεση των ιδιαίτερων στοιχείων του πελάτη με τους ψηφιακούς χάρτες.

Συντήρηση προγραμμάτων & δεδομένων
   Η Mercator αναλαμβάνει με βάση ετήσια συμβόλαια συντήρησης, την ανανέωση του λογισμικού αλλά και των δεδομένων του πελάτη (ψηφιακοί χάρτες, κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα κά).


Κορυφή 

 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Δείτε επίσης,

CARREFOUR: Η Mercator ανέλαβε την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής θέσης καταστημάτων της Carrefour στην Ελλάδα, παρέχοντας ψηφιακούς χάρτες σε συνδυασμό με στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Προϊόντα - GIS