Ενδεικτικές Περιπτώσεις Πελατών (Case Studies)

Λογότυπο ΟΤΕ    OTE : Η Mercator έχει εγκαταστήσει στον OTE ένα ολοκληρωμένο σύστημα Επεξεργασίας Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) που υποστηρίζει τον σχεδιασμό του δικτύου πωλήσεων του οργανισμού.

Το σύστημα αποτελείται από ψηφιακούς χάρτες της Ελλάδος, που συσχετίζονται και εμπλουτίζονται με κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα καθώς και δεδομένα από άλλες βάσεις δεδομένων του οργανισμού.

Το σύστημα υποστηρίζει τις διαδικασίες προσδιορισμού, αξιολόγησης και επιλογής νέων θέσεων για την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού. Υποστηρίζονται επίσης και άλλες διευθύνσεις όπως την Δνση Πωλήσεων, την Δνση Marketing, την Δνση Εξυπηρέτησης Πελατών κά.

Λογότυπο Mercedes Benz    MERCEDES BENZ HELLAS : Η Μercator έχει υλοποιήσει μια κάθετη και ολοκληρωμένη λύση CRM για την εταιρία, που βασίζεται στην πλατφόρμα SalesLogix. Η λύση αυτή δίνει την δυνατότητα στην εταιρία να διαχειριστεί όλο το πελατολόγιό της, καθώς και το δυνητικό πελατολόγιο, μέσα από μια κεντρική εφαρμογή, να διαχειριστεί τον στόλο των αυτοκινήτων και να μπορεί να συσχετίζει αυτοκίνητο-πελάτη-διανομέα. Μέσα στο ίδιο σύστημα έχουν ενσωματωθεί ακόμη και στοιχεία διελεύσεων συνεργείων.

Η λύση βοηθά το τμήμα CRM να τμηματοποιεί τους πελάτες με οποιαδήποτε κριτήρια πελάτη ή αυτοκινήτου και να τρέχει εκστρατείες εξυπηρέτησης και προώθησης. Το ίδιο σύστημα βοηθά ακόμη την διαχείριση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Το SalesLogix Auto είναι μια πελατοκεντρική πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες του πελάτη σε μια καρτέλα, οι οποίες μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την τμηματοποίηση του πελατολογίου, τις προωθητικές ενέργειες, την εξυπηρέτηση των πελατών, κά.

Λογότυπο Carrefour    CARREFOUR : Η Mercator έχει υλοποιήσει την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής θέσης καταστημάτων της Carrefour στην Ελλάδα, παρέχοντας ψηφιακούς χάρτες που καλύπτουν αστικές και αγροτικές περιοχές, σε συνδυασμό με στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία.

Το πακέτο των παρεχόμενων στοιχείων σχεδιάστηκε και προσαρμόστηκε σύμφωνα με την ειδική μεθοδολογία που ακολουθεί η Carrefour για την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της και τον έλεγχο της απόδοσης τους μετά την έναρξη της λειτουργίας τους.

Λογότυπο Bayer    BAYER CROPSCIENCE : Η Mercator έχει υλοποιήσει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης MIS για λογαριασμό της Bayer Hellas, της μεγαλύτερης εταιρίας φαρμακευτικού και αγροχημικού υλικού στην Ελλάδα. Στόχος της Bayer ήταν η καλύτερη διαχείρηση της πληροφορίας ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα ο κάθε υπεύθυνος λήψης αποφάσεων.

Η Mercator εγκατέστησε ένα σύστημα που λειτουργεί με ασφάλεια μέσω Internet, με όλα τα απαιτούμενα Key Performance Indicators. Το υποστηρικτικό μέρος του συστήματος αναπτύχθηκε με το SQL Server της Microsoft ενώ το front end βασίστηκε στο Hyperion Enterprise suite της Oracle, ένα απο τα ισχυρότερα αναλυτικά συστήματα σήμερα.

Με το συγκεκριμένο σύστημα τα στελέχη της εταιρίας καθώς και επιλεγμένοι μεγάλοι πελάτες, από όλη την Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν όλα τα κρίσιμα μεγέθη, από απλούς δείκτες απόδοσης μέχρι λεπτομερείς αναλυτικές καταστάσεις, με απόλυτη ασφάλεια, βελτιώνοντας έτσι θεαματικά την ταχύτητα άντλησης της πληροφορίας και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Λογότυπο Αλφα    ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ : Η Mercator έχει υλοποιήσει ένα πλήρες portal για την πληροφόρηση της Διοίκησης της εταιρίας, το οποίο βασίζεται στα εργαλεία Hyperion Performance Suite της Oracle.
Το Portal αυτό επικοινωνεί με το data warehouse που έχει επίσης αναπτυχθεί από την Mercator και συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές όπως το SEN και τροφοδοτεί μια σειρά από δυναμικά reports τα οποία παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες στους χρήστες και τους βοηθούν στην σωστή λήψη των αποφάσεων.

Η ροή όλης της πληροφόρησης είναι εντελώς αυτοματοποιημένη. Η αρχιτεκτονική των εργαλείων αλλά και της υλοποίησης υποστηρίζουν διαδικασίες και αυτοματοποιημένης προώθησης της πληροφορίας (push) αλλά και κατά βούληση άντλησης της επιθυμητής πληροφόρησης (pull).

Το ίδιο portal υποστηρίζει ακόμη και προβολή και αναζήτηση λιγότερο δυναμικών πληροφοριών, όπως είναι οι κανονισμοί προσωπικού, οι μπροσούρες και οι τεχνικές πληροφορίες των προϊόντων κοκ.

Λογότυπο Ευρωπαϊκής Πίστης    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ : Η Ευρωπαϊκή Πίστη επιθυμούσε να μετατρέψει συγκεκριμένες εκτυπώσεις σε φόρμες υψηλής αισθητικής, με μίξη γραμματοσειρών, ιδιαίτερη στοίχιση των τμημάτων των κειμένων, μίξη γραφημάτων και εικόνων κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα της εταιρίας με τα οποία επικοινωνούσε με τους πελάτες της (συμβόλαια, oφειλές κοκ) με τους συνεργάτες της (εκκαθαρίσεις, οφειλές κοκ) ξανασχεδιάστηκαν στο περιβάλλον του BI Publisher και απέκτησαν εξαιρετικά βελτιωμένη αισθητική.

Με τον τρόπο αυτό η Εταιρία βελτιώνει την εικόνα της προς τα έξω αλλά και εντός, επιβεβαιώνοντας την δυνατότητα της να αποροφά και να ενσωματώνει τεχνολογίες που βελτιώνουν τα προϊόντα της, διευκολύνουν την επικοινωνία της και αυξάνουν το κύρος της.

Μέθοδος

  • Η Mercator εγκατέστησε το προιόν σε περιβάλλον Linux
  • Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό της εταιρίας στο σχεδιασμό των καταστάσεων
  • Tο περιβάλλον ανάπτυξης και σχεδιασμού καταστάσεων του BI Publisher είναι το Microsoft Word

Ο σχεδιαστής του BI Publisher έχει επομένως στην εργαλειοθήκη του όλα τα εργαλεία σχεδιασμού που του δίνει η πλατφόρμα του word (γραμματοσειρές, γραφήματα, σχέδια, στοιχίσεις κειμένου, χρώματα, στήλες, πίνακες, φόρμες κοκ.) που του δίνουν τη δυνατότητα για παραγωγή καταστασεων υψηλής αισθητικής (rich documents) και υψηλής ακρίβειας (pixel perfect).

Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό της εταιρίας στη διαχείριση του περιβάλλοντος, στον καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης, αλλά και στο σχεδιασμό της ροής των καταστάσεων και ιδιαίτερα των κρίσιμων και διαβαθισμένων (συμβόλαια, αποδείξεις κλπ.) αξιοποιώντας τις δυνατότητες του BI Publisher για παραγωγή των ίδιων καταστάσεων σε πολλαπλές μορφές (rtf, pdf, κά.) και την εξαγωγή τους σε εναλλακτικά και πολλαπλά κανάλια (αποθήκευση, εκτύπωση κοκ).

Τέλος αναπτύξαμε ειδική ανοιχτή εφαρμογή σε περιβάλλον JDeveloper, που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρια να καλέσει τον BI Publisher μέσα από τις εφαρμογές της (Oracle forms κοκ.) με συγκεκριμένες παραμέτρους όπως το όνομα κατάστασης (report), τον πελάτη, τη φόρμα παραγωγής (πχ. pdf), την αποστολή του σε εκτυπωτή, σε αρχείο κοκ.

Η εφαρμογή αυτή δίνει την δυνατότητα στην εταιρία να αξιοποιήσει τον BI Publisher μέσα από την υπάρχουσα μηχανογραφική της υποδομή, με τρόπο ασφαλή (οι κλήσεις, οι παράμετροι, τα δικαιώματα πρόσβασης δεν είναι ορατά στους χρηστες), αξιόπιστο και πλήρως ελεγχόμενο από το περιβάλλον των υπαρχουσών εφαρμογών.


Κορυφή 

 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει προηγμένες εφαρμογές, προσαρμοσμένες πάντοτε στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πελάτη. Τα προϊόντα & οι υπηρεσίες μας, βασίζονται σε κορυφαία τεχνολογία και έχουν εφαρμοστεί σε πολλές επιχειρήσεις. Περισσότερα…

 Δείτε επίσης,

Το SalesLogix είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων τελευταίας γενιάς που ενσωματώνεται εύκολα στην υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή της εταιρίας. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Οι κυριώτεροι πελάτες μας

 OTE
 Mercedes Benz Hellas
 Carrefour
 BAYER Hellas
 ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια
 Ευρωπαϊκή Πίστη