Προϊόντα

Oμαλοποίηση Βάσεων Δεδομένων

   Η Mercator μπορεί να αναλάβει την υπηρεσία της ομαλοποίησης των εγγραφών βάσεων δεδομένων που περιέχουν λάθη ή χρειάζονται αλλαγές, εκτελώντας τις παρακάτω αναλυτικώτερες υπηρεσίες :

Κανονικοποίηση ονόματος / επωνύμου. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει :

 • Χωρισμό επωνύμου ονόματος πατρονύμου σε ιδιαίτερα πεδία
 • Ορθογραφική και εννοιολογική διόρθωση των στοιχείων αυτών
 • Δημιουργία πεδίου φύλλου (άνδρας - γυναίκα)
 • Δημιουργία κλίσεων αιτιατικής και κλητικής για το όνομα και επώνυμο
 • Μεταγλώττιση στα Ελληνικά, ονοματεπωνύμων που είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες
 • Επισήμανση των νομικών μορφών και διαχωρισμός από τους ιδιώτες

Κανονικοποίηση και συμπληρωση στοιχείων διεύθυνσης. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει :

 • Πρόσθεση ταχυδρομικού κωδικού
 • Ορθογραφική και εννοιολογική διόρθωση δρόμου - πόλης
 • Έλεγχος εγκυρότητας υπάρχοντος ταχυδρομικού κωδικού και διόρθωση του
 • Πρόσθεση πόλης όπου δεν υπάρχει και μπορεί να εντοπισθεί από τα υπόλοιπα στοιχεία
 • Έλεγχος εγκυρότητας υπάρχουσας πόλης και διόρθωσης της
 • Πρόσθεση Νομού

Κανονικοποίηση τηλεφώνων. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει :

 • Διαχωρισμός κινητών και σταθερών τηλεφώνων
 • Διόρθωση κινητών με το πρόθεμα 6
 • Διόρθωση σταθερών Αθήνας με το πρόθεμα 210 ή 010
 • Διόρθωση των τηλεφώνων επαρχίας με το σωστό πρόθεμά τους

Εντοπισμός διπλοεγγραφών και απαλοιφή τους.


Κορυφή 

 Γνωρίζατε οτι …

Η Mercator προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρίες. Περισσότερα…

 Δείτε επίσης,

OTE: Η Mercator έχει εγκαταστήσει στον OTE ένα σύστημα Επεξεργασίας Γεωγραφικών Πληροφοριών που υποστηρίζει τον σχεδιασμό του δικτύου πωλήσεων του οργανισμού. Περισσότερα…

 Σύνδεσμοι

 Προϊόντα - SalesLogix
 Προϊόντα - ACT!
 Προϊόντα - Συστήματα Oracle
 Προϊόντα - GIS
 Προϊόντα - HiT Software
 Προϊόντα - QGate Software
 Υπηρεσίες